План-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу. Естафети з елементами футболу


Естафети «Веселі старти» до Дня фізичної культури та спорту

Естафети «Веселі старти»

до Дня фізичної культури та спорту

між 2-А та 3-А класами

Інвентар: крейда, кеглі, 2 м’яча (футбольні або волейбольні), 4 тенісні м’яча, обручі.

1) «Біг змійкою поміж кеглів»:

Команди шикуються в колони по одному біля лінії старту. Навпроти кожної команди в лінію стоять кеглі на відстані 1,5-2 м друг від друга. За сигналом перші в командах гравці пробігають по синусоїді поміж кеглями, огинають останню кеглю і так само повертаються назад, дотиком руки передавши естафету наступному учаснику, а самі стають в кінець колони.

2) «Перекати м’яч змійкою»:

Вчитель проводить дві паралельні лінії на відстані 10 м одна від одної, між ними ставляться кеглі одна за одною навпроти кожної команди. Перші гравці команд за сигналом вчителя починають котити м’яч по підлозі рукою по синусоїді поміж кеглів до протилежної лінії. Опинившись за нею, беруть м’яч у руки і бігом повертаються до наступного гравця, передають м’яч йому, а самі стають у кінець колони. І т.д., доки не закінчать усі.

3) «Поміняй м’ячі»:

Команди стоять біля стартової лінії в колони по одному. Навпроти кожної команди на відстані 10 м на підлозі лежить обруч, в ньому лежить тенісний м’яч. У перших гравців у руках теж по тенісному м’ячу. За командою вчителя перші гравці повинні добігти до обруча, поміняти м’ячі й бігти до своєї команди. М’яч треба передати наступному гравцю, а самому стати в кінець колони.

4) «Переніс м’ячів»:

Навпроти кожної команди, розташованій в колону біля стартової лінії, на відстані 10 м на підлозі лежить обруч, а в ньому м’яч. За командою вчителя першім гравцям необхідно добігти до обруча, узяти м’яч, з ним повернутися до наступного гравця і передати йому. Той з м’ячем біжить до обруча, залишає м’яч там і повертається передати естафету наступному. І т.д., доки всі гравці не закінчать.

5) «Стрибки по кочкам»:

Команди стоять біля стартової лінії в колони по одному. Навпроти кожної команди по прямій лежать на підлозі обручі один за одним, а за ними фішка. За командою вчителя першим гравцям необхідно на двох ногах пострибати через обручі, оббігти фішку, бігом повернутися і передати естафету наступному, а самому стати в кінець колони. І так, доки не закінчать всі гравці.

6) «Кроком по обручам»:

Команди стоять біля стартової лінії в колони по одному. Навпроти кожної команди на відстані 10 м стоїть фішка. Перші гравці стають в обруч, лежачий на підлозі, другий тримають в руках. За командою вчителя гравцям потрібно покласти обруч на підлогу, переступити в нього, а інший обруч переставити уперед. І так, переставляючи по черзі обручі і переступаючи в них, треба добратися до фішки, узяти два обруча в руки, оббігти фішку і бігом повернутися, передати обручі наступному гравцю, а самому стати в кінець колони. Наступний, змінюючи обручі і переступаючи через них, робить те ж саме. І так всі, доки не закінчить останній.

7) «Рачині гонки»:

За сигналом учителя перші гравці команд, які розташовані в колони по одному перед лінією старту, набувають положення упору лежачи на спині головою вперед, за другим сигналом відривають таз від підлоги й рухаються, перебираючи ногами і руками до поворотної стійки й назад, і т.д. всі гравці команди по черзі.

8) «Біг пінгвінів»:

Гравці шикуються в колони перед стартовою лінією. Ті, що стоять першими, затискають між ногами (вище колін) волейбольний м’яч. За сигналом учителя гравці повинні оббігти (стрибати не можна) стійку (м’яч, прапорець, кеглю і т.п.), що стоїть на відстані 6-10 м, і повернутися назад, передавши м’яч руками наступному гравцеві. Учасники, що закінчили пробіжку, стають у кінець колони.

9) «В одній в’язці»:

Від лінії старту-фінішу, перед якою шикуються команди, на відстані 10-12 м навпроти кожної команди ставиться стійка. Гравці кожної команди розподіляються парами, ставши один до одного спиною і зчепившись ліктями. За сигналом учителя пари (один лицем вперед, другий - спиною) по черзі біжать до стійки, огинають її і, перевернувшись, рухаються до своїх колон.

10) «Тунель з м’ячем»:

Гравці команд стоять один за одним в колону, широко розставляють ноги, роблячи «тунель». Перший гравець котить м’яч між ніг по «тунелю» останньому й стає у вихідне положення; останній, отримав м’яч, з м’ячем біжить на місце першого і т.д. Перемагає команда, всі гравці якої побувають на місці першого.

11) «Передав - сідай»:

Гравці шикуються за загальною лінією старту в колони. Попереду кожної колони й лицем до неї на відстані 5-6 м стають капітани, в руках у яких волейбольні м’ячі. За сигналом учителя кожен капітан передає м’яч першому гравцеві своєї команди. Зловивши м’яч, цей гравець повертає його назад капітану й сідає. Так капітан кидає м’яч по черзі кожному гравцеві. Одержавши від останнього гравця своєї команди м’яч, капітан піднімає його вгору, а всі гравці підхоплюються.

12) «Хвиля»:

Гравці команд шикуються в колони по одному. У перших гравців в руках м’яч. За сигналом учителя вони передають м’яч у кінець колони таким чином: перший гравець передає м’яч над головою, другий – під ногами і т.д. Останній гравець, одержавши м’яч, біжить в початок колони, і всі дії знову повторюються.

13) «Сума стрибків»:

Гравці стають у колони по командам на лінію старту. За сигналом вчителя перші гравці, відштовхуючись обома ногами, стрибають у довжину з місця. Другі гравці стрибають з того місця, де приземлились перші і т.д. Виграє команда, гравці якої в сумі вистрибають далі.

infourok.ru

Естафета з елементами спортивних ігор

«М`яч у кільце»

Команди вишикувані в колону по одному перед баскетбольними щита­ми на відстані 2—3 м. За сигналом перший номер кидає м'яч в кільце, потім кладе м'яч, а другий гравець підхоплює його і теж кидає в кільце і т.д. Виграє команда, яка набрала більшу кількість влучень. Гравець, який не влучив у кошик, повинен, спіймавши м'яч, оббігти з ним стійку щита і лише тоді передати м'яч наступ­ному гравцеві.

«Баскетбольний слалом»

Склад команди до 10 чоловік. Ко­манди вишикувані за лінією старту, в руках у перших номерів баскетбольні м'ячі. Після сигналу учасники з ве­денням м'яча оббігають «вісімкою» вертикальні стійки, що розташовані на відстані 1—2м одна від одної. Потім, рухаючись вперед, перекидають м'яч через горизонтальну планку (натяг­нутий шнур), ловлять його, кидають у стінку, знову ловлять і кидають у кільце. Після влучення (число спроб не обмежене) учасник перекидає м'яч назад наступному гравцеві, а сам по­вертається до команди.

«Шайбу!»

Склад команди 10—12 чоловік. Команди вишикувані в колону по одному, в руках у направляючих хо­кейні ключки і на підлозі по шайбі. Перед кожною командою вздовж прямої лінії стоять 2—3 стійки, а на протилежному боці майданчика — ворота. Після сигналу перші номери біжать із шайбою, обводять стійки, виконують кидок по воро­тах, потім бігом повертаються на­зад, передають ключку наступному учаснику. Щоб запобігти виникненню пауз у грі використовується кілька шайб.

Естафети з колективними діями

«Хто швидше?»

Команди вишикувані в шеренги. Перед кожною командою поставлено по дві стійки висотою 50—60 см, між ними «дверний проміжок». Після сиг­налу гравці кожної команди почер­гово швидко пробігають «двері» і пе­решиковуються у свою шеренгу на протилежному боці майданчика.

«Парні гонки»

Команда вишикувала в колону по одному. Направляючі — перший і другий номери - стоять у парі. Після сигналу перша пара рухається умов­леним способом до протилежної лінії. Перший залишається за лінією, дру­гий повертається назад і виконує зав­дання з третім номером, потім сам за­лишається на місці, а третій номер повертається за партнером і т. д. Спо­соби переміщення: бігом, тримаючись за руки; боком, приставними крока­ми, обличчям один до одного, три­маючись за руки; те саме, стоячи один за одним, тримаючи партнера за пояс; стрибками на двох ногах, обхопивши один одного.

«Сороконіжки»

Команди шикуються в колону по одному перед лінією старту і розподіляються на групи по 3—5 чо­ловік. За командою «Приготувати­ся!» всі учасники першої групи при­сідають, тримаючи руки на поясі. За командою «Марш!» вони умовним кроком чи стрибками проходять навприсядки установлену дистан­цію, зберігаючи з'єднання і не вста­ючи. Те саме повторюють учасники другої групи і т.д. Виграє команда, учасники якої першими перейдуть фінішну лінію, не порушуючи вста­новлених правил.

Естафети комічного характеру

«Каракатиця»

Команди вишикувані в колони по одному. Направляючі у вихідному положенні — упор сидячи. За сиг­налом вони трішки піднімають таз і швидко пересуваються в упорі на ру­ках До лінії, розташованої на відстані 5—6м від старту. Як тільки ноги пе­ретнуть фінішну лінію, гравці встають і бігом повертаються назад, стаючи в кінець колони, а рух починають другі учасники.

«Розсипав — збери»

Команди вишикувані на старті. В руках у перших номерів по коробці, в якій знаходяться 10—12 тенісних м'ячів. За сигналом учасник підбігає до обруча, що лежить на підлозі на відстані 5—6 м від стар­ту, висипає всередину вміст своєї коробки і швидко відносить її на­зад, передаючи другому учаснику. Той біжить до обруча і, зібравши розсипані м'ячі в коробку, повер­тається і передає її наступному учас­нику, який знову висипає м'ячі в обручі т.д.

studfiles.net

Спортивні ігри та естафети.

* * * * *

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

1. ЭСТАФЕТЫ БЕЗ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ

“С КОЧКИ НА КОЧКУ”. Играющиеся делятся на несколько команд и строятся в колонны по одному около стартовой линии. Перед каждой колонной от стартовой до финишной линии(10-15м) чертятся 10-12 кружков (кочек) диаметром 25-30 см. По команде ведущего игроки, стоящие первыми, начинают прыгать с кочки на кочку, а достигнув финишной линии, возвращаются назад бегом. Прибежавшему первым и его команде дается очко. Игра проводится несколько раз, и в заключение подсчитывается, кто персонально набрал большее число очков и какая команда по количеству выигрышей стала первой.

“ПЕРЕДАЛ – САЖИСЬ”. Игра проводится в колоннах. Каждая команда выбирает капитана, который встает напротив своей команды на расстоянии пяти-восьми шагов. У капитанов в руках по мячу. По сигналу ведущего капитан бросает мяч (любым или заранее установленным способом – от груди, от плеча, снизу и т.п.) первому игроку в своей команде. Тот ловит, возвращает капитану тем же способом и сразу принимает положение упора присев. Затем капитан обменивается передачами со вторым, третьим и остальным игроками команды. Каждый игрок, сделав ответную передачу, принимает упор присев. Когда последний в колонне игрок отдает мяч капитану, тот поднимает его вверх и вся команда быстро встает.

“БЕГ”. По сигналу 1-ый участник бежит до поворотного флажка и обратно, добежав до команды, хлопает по руке следующего участника – передает эстафету.

“БЕГ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ”. Бег на четвереньках головой вперед, бег на четвереньках головой назад, бег на четвереньках спиной вниз и вперед ногами.

“НАЕЗДНИКИ”. Команда делится на пары. В каждой паре один будет “лошадью, второй “наездником”. “Наездник” садится на “лошадь”.

“ТАЧКА”. Пары. Один будет “тачкой” - ложится на землю, делая упор на руках, в это время игрок – “водитель” берет своего партнера за ноги, чтобы корпус “тачки” был параллелен земле.

“СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ”. Два участника встают друг к другу спиной и крепко сцепляются руками. Бегут они боком. Спины игроков должны быть плотно прижаты друг к другу.

“ПЕРЕНОСКА РАНЕНОГО”. Участвуют трое. Двое “здоровых”, третий “раненый”, у него “сломана нога”. “Здоровые” игроки должны сплести руки так, чтобы из них получилось удобное сиденье. “Раненый” садится в это сиденье и удерживает равновесие, ухватившись удобнее за плечи или за шеи друзей.

2. ЭСТАФЕТА СО СКАКАЛКОЙ И ОБРУЧЕМ

“КРУЖИЛИХА” Эта игра – эстафета со скакалкой: до поворотного пункта игроки прыгают через скакалку с ноги на ногу, а при возвращении обратно берут сложенную вдвое скакалку в одну руку и вращают ее под ногами горизонтально.

“БЕГ СО СКАКАЛКОЙ”. 1-ый бежит по сигналу до флажка и обратно, прыгая через скакалку. Затем кладет ее за 2 м , не добегая до своих.

“БЕГ С ОБРУЧЕМ”. Все члены команды по очереди бегут до точки поворота и обратно, крутя на поясе обруч.

“ТРИ ПРЫЖКА”. На расстоянии 8-10 м. от линии старта положить скакалку и обруч. После сигнала 1-ый , добежав до скакалки, берет ее в руки, делает на месте три прыжка, кладет и бежит назад. 2-ой берет обруч и делает через него три прыжка и идет чередование скакалки и обруча.

“ИГОЛЬНОЕ УШКО”. Вдоль линии эстафеты на земле лежат 2 или 3 обруча. Стартуя, первый должен добежать до первого обруча, поднять его и продеть через себя. Затем со следующими обручами также. И так на обратном пути.

“ПРОХОЖДЕНИЕ БОЛОТА”. Каждой команде выдается 2 обруча. С их помощью надо преодолеть “болото”. Группы из 3-х чел. По сигналу один из участников первой группы бросает обруч на землю, все три игрока запрыгивают в него. Второй обруч они бросают на такое расстояние от первого, чтобы можно было в него перепрыгнуть, а потом, не покидая пространства второго обруча, дотянуться рукой до первого. Так, совершая прыжки и перекидывая обручи, группа добирается до поворотной отметки. Назад к линии старта можно вернуться по “мостику”, т.е. просто катить обручи по земле. А на линии старта обручи передаются следующей тройке. Категорически запрещается ступать ногой за пределы обруча – можно “утонуть”.

3. ЭСТАФЕТЫ С МЯЧОМ

“ПЕРЕДАЧА МЯЧА”. Участники выстраиваются друг за другом на расстоянии вытянутой руки. Впереди капитан. У него в руках мяч. По сигналу капитан передает мяч над головой стоящему сзади, тот следующему и так до конца. Игрок, стоящий в конце, получив мяч, бежит с нм в голову команды, встает пред капитаном и повторяет передачу мяча.

- передача мяча между ног,

- мяч передается справа или слева,

- чередование передачи, сверху, снизу.

“УДЕРЖАНИЕ МЯЧА”. Бегут двое. Они встают лицом друг к другу и удерживают мяч лбами. Руки кладутся на плечи друг другу. Если мяч упал, его надо поднять и от места падения продолжить бег.

- мяч удерживается животами, а руки на плечи,

- мяч удерживается спинами, а руки в локтях.

“ПРЫЖКИ И БЕГ С МЯЧОМ”. Участники встают парами, держась за руки. В свободной руке у каждого участника мяч. Задача – пропрыгать вместе до финиша, не расцепляя рук и не уронив мяча. Мяч при этом нельзя прижимать к телу, обратно также.

“ПРЫЖКИ С ЗАКРЕПЛЕННЫМ МЯЧОМ”. Первый участник закрепляет мяч между коленями, удерживает его в таком положении, начинает по сигналу прыжки. Допрыгав до поворотного флажка, он берет мяч в руки, бежит назад и, не добегая до своих 1 м, кладет его. Если мяч выпал, поднять, вернуться на то место, где прерваны прыжки, закрепить мяч и продолжить эстафету.

- мяч устанавливается на голове и придерживается одной рукой,

- мяч зажимается между ступнями ног,

- мяч закрепляется между локтями перед грудью.

“БЕГ С ТРЕМЯ МЯЧАМИ”. На линии старта первый берет удобным образом 3 мяча (футбольный, волейбольный и баскетбольный). По сигналу бежит с ними до поворотного флажка и складывает возле него мячи. Назад он возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до лежащих мячей, поднимет их, возвращается с ними назад к команде и, не добегая 1м, кладет их на пол.

- вместо больших мячей можно взять 6 теннисных,

- вместо бега – прыжки.

“ПОПАДАНИЕ МЯЧОМ В ЦЕЛЬ”. На расстоянии 8-10 м. устанавливается кегля или флажок. Каждый участник команды получает право на один бросок, он должен постараться сбить мишень. После каждого броска мяч возвращается команде. Если мишень сбита, ее устанавливают на прежнее место. Побеждает команда, у которой больше точных попаданий.

- мяч не летит, а катится по земле, пущенный рукой,

- игроки пинают мяч ногой,

- игроки бросают мяч обеими руками из-за головы.

4. ШУТОЧНАЯ ОЛИМПИАДА

“ПРЫЖКИ В ДЛИНУ”. Первый прыгает с места в длину. Не двигается с места, пока не проведут черту, которая зафиксирует место посадки. Проводить черту по носкам обуви. Следующий ставит ноги прямо пред чертой, не заступая ее. И тоже совершает прыжок в длину. Так прыгают все. Прыгать надо аккуратно и не падать – иначе аннулируется результат прыжка.

“СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА”. Ноги ни на одну секунду не должны отрываться от земли, и ступать надо всей ступней. Делая каждый шаг, необходимо пятку одной ноги вплотную приставлять к носку другой, т.е. продвигаться на длину подошвы. И так как двигаться игроки будут медленно, дистанцию для них можно определить в 5 м. туда и обратно.

“БАДМИНТОН”. Первый в одной руке у него ракетка, в другой – шарик. Напротив, на линии финиша, установлено ведро. Игрок должен, ударяя ракеткой по шарику, провести шар до финиша и уложить его в ведро. Затем игрок возвращается и предает ракетку следующему. Второй бежит к ведру, достает из него шар и ведет его к команде. Идет чередование. Нельзя нести шар в руках или ударять его рукой.

“БЕГ НА ЛЫЖАХ”. Прочертить на асфальте мелом, острым предметом на земле для каждой команды по две линии. Линии прочертим замысловато, зигзагами, чтобы они то удалялись, то сближались. Участнику даются 2 гимнастические палки, которые сейчас являются лыжами. По сигналу игроки бегут, ставя свои ноги только на прочерченные линии, туда и обратно. Во время движения можно помогать себе палками.

“БЕГ НА КОНЬКАХ”. Игрок встает в большие калоши и преодолевает расстояние туда и обратно.

“СКАЧКИ”. Игрок садиться на табуретку, взявшись за края и помогая себе ногами, преодолевает расстояние туда и обратно.

“ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ”. Надо взять гимнастическую палку ( не более 1 м). Первый приседает на корточки с гимнастической палкой в руках. По сигналу он начинает движение вперед. При этом на каждый шаг она должен коснуться палкой земли : на шаг левой ногой – правым концом, на шаг правой ногой- левым концом – 10 м. Обратно возвращается бегом.

 1. СКАЗОЧНЫЕ ЭСТАФЕТЫ

“КОНЕК-ГОРБУНОК”. Участник сгибается в поясе, берет мяч (шарик) и кладет его себе на спину. Чтобы мяч не упал во время движения, его надо придерживать руками, оставаясь при этом в полусогнутом состоянии. Но участнику надо будет преодолевать препятствия, например, поставленные на линии эстафеты три табуретки необходимо будет взобраться, затем соскочить с нее.

“ЯДРО БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА”. Ядро – шарик, на котором написано : “ядро”. Участники должны оседлать ядро, зажав его между коленками и придерживая руками. По сигналу в таком положении они должны проделать путь до поворотного флажка и обратно. Если шарик лопнет, команда выбывает из игры.

“КОТ В САПОГАХ”. Первый участник по сигналу должен быстро надеть большие сапоги и быстро добежать до финиша. Можно усложнить. Поставить на пути следования 3 кегли. Пробегая мимо них, каждый участник должен задержаться и совершить поклон, красивый и оригинальный (3 поклона).

“КАНАТОХОДЕЦ ТИБУЛ”. Обыкновенную веревку протянуть по земле от старта до финиша. Все игроки по очереди пробегут по нему до поворота, а на обратном пути попробуют всю дистанцию пропрыгать на одной ноге. При этом нужно быть аккуратным: каждый раз ногу ставить на веревку, а не мимо. Иначе раздается хлопок судьи, которым он предупредить об опасности.

“ЛИСА АЛИСА И КОТ БАЗИЛИО”. 2 участника. Один сгибает в колене одну ногу и придерживает ее рукой, оставаясь на одной ноге. Второму завязывают глаза. Лиса кладет свободную руку на плечи коту, и по сигналу они преодолевают расстояние туда и обратно.

“НЕЗНАЙКА НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ”. Участник в одну руку берет ведро, в котором мячи, кегли, кубики и т.д. В другую – шарик. И бежит с ними к линии финиша, где находится обруч. Игрок выкладывает в обруч одни предмет из ведра. Вернувшись к команде, он предает ведро и шар следующему участнику. Тот проделывает то же.

“БАБА-ЯГА”. В качестве ступы взять ведро, а в качестве метлы – швабру. Участник встает одной ногой в ведро, другая остается на земле. Одной рукой он держит ведро за ручку, а в другой руке держит швабру. А теперь вперед.

“КОЛОБОК”. Первых трех зверей заменят кегли, а последнего – ведро. Каждый участник – это сказочник, который будет катить (пинать ногами) свой колобок (футбольный мяч) между кеглями. Подведя мяч к ведру, участнику необходим, не прибегая к помощи рук, забросить мяч в ведро. Попыток на это дается сколько угодно. После того, как мяч все же оказался в ведре, участник вынимает его руками и быстро бежит к следующему игроку.

“ДОКТОР АЙБОЛИТ”. Перед началом эстафеты команда выстраивается в колонну на линии старта. Первый участник стоит с ведром или сумкой, наполненной кеглями (их на 2 меньше, чем участников). По сигналу первый бежит с ведром до определенной отметки и возвращается. Это он проделал путь в Африку. По возвращении он достает из ведра кегли по одной и о очереди ставит их всем участникам, как градусники, т.е. под мышку каждому. Кроме последнего. Последнему он отдает ведро, сам же уходи в сторону, выбывает из игры. Участник, получивший ведро, быстро собирает кегли у команды и вновь проделывает, что проделывал первый. Не надо ронять кегли на землю (если уронили – поднимите). Эстафета заканчивается, когда остается один Айболит и ни одного больного.

“ЗОЛУШКА”. Надо ведро, веник и совок, а так же по 5 кубиков на каждую команду. Эстафета встречная. С одной стороны золушки, с другой – мачехи. В руках у первой золушки ведро, веник и совок. На линии движения от старта до финиша разбросаны 5 кубиков – мусор. Первый участник двигается вперед, собирая по дороге кубики в ведро. При этом помогать себе руками нельзя. Т.е. каждый раз надо поставить ведро на землю, веником положить кубик на совок, затем с совка в ведро. Когда все кубики собраны, золушка передает ведро с кубиками, веник и совок мачехе. Мачеха разбрасывает кубики по всей линии движения. Передает орудия труда новой золушке.

6. ВОДНО-СУХОПУТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

“ВОДОНОС”. Участникам придется нести наполненную до краев тарелку, стремясь при этом не расплескать ни капли туда и обратно. Затем тарелка передается следующему.

- тарелка удерживается одной рукой,

- тарелка ставится на голову и придерживается одной рукой.

“ПОЛИВКА ЦВЕТОВ”. Цветы заменят пустые банки, а для полива нужен будет стакан и ведро воды на каждую команду. Пустые литровые банки (4-6 шт.) устанавливаются друг за другом по всей линии движения. Лучше установить их на табуреты. Рядом с линией старта наполненное ведро воды. Первый набирает полный стакан воды и бежит “поливать цветы”. Он должен так распределить воду в каждую банку, чтобы везде было примерно одинаковое количество. Когда все “цветы” политы, игрок добегает до поворота, возвращается назад и передает стакан. Оценивается ровное количество воды в каждой из банок.

“МЕЛИОРАТОРЫ”. Команда стоит на линии старта, у поворота стоит табурет, а на нем глубокая тарелка с водой. Это и будет “болото”. Его надо осушить. Первый бежит к табурету, останавливается примерно в 20 см от него и сильно дует на тарелку с водой, стараясь выдуть из нее как можно больше воды. Затем бежит обратно, чтобы передать эстафету. Дуть можно только один раз и не ближе, чем с 20 см от тарелки.

“КОРОМЫСЛО”. Первый возьмет коромысло-палку (длиной 2 м) на плечо, а два других участника помогут ему повесить на палку два ведра с водой (маленьких полных или больших наполовину). Участник должен добежать до поворота и вернуть назад, чтобы передать “коромысло” с ведрами. Если ведро упадет, игроку придется начать все сначала. Ребята должны помогать друг другу на старте.

“ХУДОЖНИКИ”. Кусок холста заменит любая одноцветная материя размером 50 х 50 см. (или носовой платок). Роль кисточки будет играть обычная столовая ложка. Краску заменит вода. У поворота закреплен на планшете (или лежит на земле) “холст”. В руках первого участника ложка. По сигналу он начинает движение, зачерпнув ложкой воды из ведра. Он бежит к “холсту” и выливает на него воду. Затем возвращается назад и предает ложку. Побеждает та команда, ей холст быстрее станет мокрым.

“РЫБОЛОВ-СПОРТСМЕН”. Потребуются ведро с водой, спички или маленькие палочки по количеству игроков, столовая ложка и тарелка. В руках у первого – ложка и тарелка. У поворота стоит ведро, в нем на поверхности воды плавают спички-рыбки. Задача каждого участника добежать до ведра-водоема и с помощью ложки выловить одну рыбку и положить ее в тарелку-садок. Затем вернуться к команде и передать улов и удочку. Не уроните улов, а то придется все начинать сначала. С рыбками надо зачерпывать немного воды.

“ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА”. Нужна половая тряпка, таз водой, ведро. Таз с водой устанавливают рядом с линией старта, а ведро на поворотной линии на середине дистанции. Задача участника: взять тряпку в руки, по сигналу судьи опустить тряпку и таз, чтобы она полностью намокла, затем вытащить ее и как можно быстрее бежать к ведру, чтобы в него выжать всю воду, которая впиталась в тряпку, вернуться назади передать тряпку следующему. Тряпку надо отжимать тщательнее.

“ВОДОЛЕЙ”. Надо переливать воду из бутылки в другую. Приготовьте по две пол-литровые бутылки с узким горлышком. Одну из них наполните водой. А вторую оставьте пустой и установите ее на табурет рядом с поворотом и там как можно быстрее переливайте ее содержимое в пустую бутылку. При этом он не пользуется никакими подручными средствами. Когда вода перелита, “водолей” оставляет пустую бутылку на табурете, а с полной возвращается к команде и передает ее следующему. Проверяют, кто меньше потерял воды.

“ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ”. Первый встает на линию старта, надевает на ноги ласты, берет в одну руку стакан с водой и поднимает его над головой и бежит туда и обратно. В стакан надо добавить воды, если она расплескалась. Предложите свободной рукой делать движения, похожие на движения пловца.

“ВОДОМЕТ”. Нужно ведро воды, стакан, кегли (м.б. равно количеству участников или меньше). На расстоянии 5-6 м. от линии старта установить ведро с водой и стакан, а еще через 2-3 м. в ряд поставить кегли. Первый бежит до ведра, зачерпывает стаканом воду, а затем выплескивает стакан в сторону кеглей. После этого он оставляет стакан и возвращается назад. Задача команды – сбить все кегли как можно быстрее. Стараться так плескать воду, чтобы она летела направленной струей.

“ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА”. Надо стаканы, бутылки по 0,5 л и воронки (можно из бумаги) – по одному. Участники встают парами друг за другом. В руках у игроков первой пары – пустой стакан у одного и наполненная водой бутылка у другого. У поворота стоит табурет с воронкой. Первые бегут при этом один участник должен наливать воду из бутылки в стакан другого так, чтобы наполнить стакан до краев, не останавливаясь. Добежав до табуретки, игрок со стаканом должен перелить воду обратно. Потом воронку вернуть на табурет и бежать назад. Жюри наблюдает, чтобы стакан во время бега наполнялся до краев и много ли воды потеряно из бутылки.

“ПРЫЖКИ В ВОДУ”. Надо объемные тазы с водой. Тазы стоят примерно в метре от линии старта. Участники босиком встают друг за другом. Задача заключается в том, чтобы каждый по очереди прыгнул в таз с водой. Но, прыгая, надо поднять как можно больше брызг, чтобы выплеснулось больше воды из таза. Нельзя прыгать на край таза. Если подобное случится придется начинать все сначала.

“ВОДОЧЕРПАЛКА”. Надо столовая ложка, глубокие тарелки и литровые банки. Тарелка с водой устанавливается в 2-3 м. от линии старта, лучше поставить ее на табурет. А пустая банка устанавливается на повороте. Первый бежит с ложкой к тарелке, зачерпывает ею воду и двигается к банке, чтобы вылить воду туда. Затем возвращается назад.

“СОБИРАТЕЛИ ДОЖДЯ”. Потребуются сильные помощники, такие, чтобы могли поднять ведро, полное воды. Помощникам предстоит сделать “дождь”. Для этого им придется выплеснуть воду из ведер как можно выше вверх, чтобы она вернулась с высоты брызгами и каплями. Этот дождь нужно будет собрать всей команде одновременно. Для этого у каждого участника команды должен быть стакан. Этим стаканом он должен поймать как можно больше капель с неба после трех дождевых всплесков. Затем все сливается в одну емкость и сравнивается.

7. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБЕГИ

“КЕНГУРУ С ДЕТЕНЫШЕМ”. Надо мешок средних размеров (или рюкзак, или сумка), волейбольный мяч и веревка. Сумки или мешки привязываются участникам, начинающим эстафету, на уровне пояса. По сигналу участники кладут в сои мешки по мячу и прыжками преодолевают дистанцию. Держаться при этом руками за сумку с детенышем запрещается. Важно чтобы малыш не выпал из мешка.

“ПИНГВИН”. Надо 2 теннисных мяча. Задача участника, зажав теннисный мяч ногами на уровне колен или лодыжки, пронести его до поворотной отметки и обратно. При этом нельзя прыгать или бежать. Надо идти вразвалочку, но как можно быстрее.

“ЧЕРЕПАХА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА”. Нужен металлический или пластмассовый таз. Первый участник встает на четвереньки, ему на спину устанавливают таз дном вверх. Теперь надо пройти путь туда и обратно, не потеряв свой панцирь-таз.

“РАК, СПАСАЮЩИЙСЯ ОТ ОПАСНОСТИ”. Участнику предстоит передвигаться задом наперед. Встать на четвереньки лицом к команде. По сигналу он начинает движение в таком положении, добегает до поворота и возвращается.

“ЛЯГУШКА НА ОХОТЕ”. Первый участник надевает ласты, садится на корточки и начинает движение вперед, прыгая, как лягушка. Доскакав до поворота, разворачивается лицом к своей команде. В это время следующий участник бросает лягушке теннисный мяч – комара. Лягушка должна поймать добычу и вернуться с ней домой.

“ДВУГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД”. Бегут 2 участника. Они встают друг за другом, наклоняются, причем второй держится рукой за пояс первого. На спину каждому участнику кладется волейбольный мяч. Оба участника одной рукой придерживают их, чтобы мячи-горбы не упали на землю.

“БЕЛОЧКА, НЕСУЩАЯ ОРЕХ”. Приготовьте для каждой команды по 5-7 обручей, в зависимости от длины дистанции, и по одному волейбольному мячу. Обручи расположите на земле так, чтобы из одного можно было допрыгнуть до следующего. Причем они могут лежать не на прямой линии. Задача белочки пронести орех – волейбольный мяч, рыгая с дерева на дерево (из обруча в обруч), сначала до поворота и обратно. (можно 2-3 мяча дать).

“ПАУК, ПЛЕТУЩИЙ ПАУТИНУ”. Одновременно участвуют 4 человека. Они встают спиной друг к другу и сцепляются руками, согнутыми в локтях. Теперь пауку необходимо быстро пройти от старта до поворота и обратно. Но двигаться придется не по прямой линии, а по ниточке паутинки. Пусть это будет положенная на землю веревка или начерченная мелом линия. Линия может иметь неожиданные повороты, зигзаги.

9

multiurok.ru

План-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу

Бібліотека матеріалів

План-конспект

уроку фізичної культури

з елементами футболу

для учнів 5-го класу

Підготував:

вчитель фізичної культури

Станчевський М. М., спеціаліст

г. Бердянськ

2015 р.

Мета:

Навчальна: навчити елементам техніки передачі та прийому м’яча; ведення м’яча різними способами.

Розвивальна: розвивати фізичні якості (спритність, швидкісно – силові, гнучкість, координацію рухів) та кондиційні можливості, вміння самостійно виконувати фізичні вправи.

Виховна: сприяти формуванню у учнів морально спрямованих життєвих цінностей, дисциплінованості, інтересу до занять фізичною культурою та спортом, до Олімпійського руху, вмінню висловлювати свою думку та поважати оточуючих.

Оздоровча: сприяти формуванню правильної постави, свідомого відношення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, збільшенню амплітуди рухів у суглобах.

Завдання:

1. Озброїти учнів знаннями про футбол.

2. Навчити елементам техніки передачі та прийому м’яча, а також ведення м’яча різними способами.

3. Удосконалити практичні навички для самостійних занять фізичними вправами за допомогою вправ ЗФП та СФП футболіста.

4. Сприяти розвитку кондиційних можливостей та фізичних якостей учнів.

5. Розвивати інтерес учнів до занять фізичною культурою та спортом, використовуючи інформаційно – комунікаційні технології.

Тип уроку: комбінований.

Місце проведення: спортивний зал.

Інвентар: футбольні м’ячі, додатковий інвентар, мультимедійна установка.

Час проведення: 45 хвилин.

п/п

Зміст уроку

Дозу-вання,

хв

Оранізаційно - методичні вказівки

 1. Підготовча частина - 10-15 хв.

1.1.

Організаційний момент.

Шикування, рапорт, привітання, повідомлення завдань уроку. Інструктаж техніки безпеки.

Замірювання ЧСС 1

1 хв.

20 с

Контроль за зовнішнім станом учнів, станом здоров’я учнів, особливо після хвороби.

60 – 80 уд./хв.

1.2.

Теоретико – методичні знання: «Цікаві факти про футбол».

Бліц – обговорення про відомі футбольні клуби та футболістів.

до 3 хв.

до 1 хв.

Презентація (додаток ) надання інформації наочно.

Метод «Мозговий штурм».

1.3.

Загальнорозвивальні вправи з м’ячем в русі:

 

1. Ходьба на носках, м'яч унизу;

 2. Ходьба на п'ятках, м'яч за голову;

3. В. п. — ходьба, м'яч перед грудьми;

4. В. п. — нахил уперед, м'яч біля правої ступні:

1 - 4 — ходьба випадами, м'яч кистю котимо між ногами, «вісімкою»;

5. Ходьба в повному присіді, м'яч вперед;

6. Стрибки в повному присіді, м'яч за голову;

7. Стрибки приставним кроком правим боком, колові оберти м'яча вправо;

8. Те саме, лівим боком;

9. Біг з високим підйомом стегна, м'яч вперед;

10. Біг з закиданням гомілок вперед, м'яч за голову.

11. Ходьба, відновлюючи дихання:

        1 — м'яч вперед; 2 — вгору; 3 — вперед; 4 — в. п.

2-3 хв.

10 м.

10 м.

10 м.

10 м.

10 м.

10 м.

20 м.

20 м.

3 кр.

В обхід, у колону по одному, з м'ячем у руках. Руки прямі, дистанція два кроки. Глибокий випад

Спина і руки прямі

 

 

Максимальне виплигування   вгору, дистанція два кроки.

 М'ячем дістати до носка правої, лівої ноги.         Руки прямі, при кожному кроці коліно торкається м'яча, з максимальною частотою.

1.4.

1.5.

Загальнорозвиваючі вправи з м’ячем на місці:

 • 1. В. п. —о. с, м'яч унизу:

 • 1 — нахил голови вперед;

 • 2 — нахил голови назад;

 • 3 — нахил голови вліво;

 • 4 — нахил голови вправо.

 • 2. В. п. — о. с, м'яч перед собою: 

 • 1 — підкинути м'яч перед собою вгору, плеснути в долоні перед собою, за спиною, спіймати м'яч;

 • 2 — те саме 

 • 3. В. п. — ноги нарізно, м'яч угору:

 • 1 — коловий оберт тулуба праворуч;

 • 2 — в. п.;

 • 3 — 4 — те саме, ліворуч 

 • 4. В. п. — о. с, м'яч унизу: 

 • 1 — випад правою вперед, м'яч покласти на підлогу;

 •  2 — в. п. без м'яча;

 • 3 — випад лівою вперед, взяти м'яч;

 • 4 — в. п.

 • 5. В. п. — упор сидячи, права нога в сторону:

 • 1 —4 — стрибком зміна положення ніг   

 • 6. В. п. — м'яч між ногами, руки на пояс:

 • 1 — стрибок уперед;

 • 2 — стрибок ліворуч;

 • 3 — стрибок праворуч;

 • 4 — в. п.;

 • 7. Те саме, по два стрибки.

Спеціальні вправи футболіста для контролю м’яча:

 1. Наступити на м’яч зверху правою ногою, котити його вперед-назад стопою.

 1. Те саме, лівою ногою.

 2. Те саме, але котити ліворуч-праворуч перед собою правою ногою.

 3. Те саме, лівою ногою.

 4. Те саме, навколо себе ліворуч, праворуч.

 5. Імітувати « фінт » з нерухомим м’ячем.

2-3 хв.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

3-4 хв.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

6 – 8 р.

Контроль постави: рівний тулуб, натягнутий хребет, погляд уперед, підборіддя при підняте.

Контроль за утриманням м’яча.

Спина рівна, утримання плечових суглобів нерухомими.

Глибокий випад, правильне виконання.

Спина рівна, упор на руки, ноги не згинати в колінному суглобі.

Спина рівна, ноги не згинати в колінному суглобі.

Максимальна амплітуда рухів.

Внутрішню, зовнішню сторони.

Невеликим поштовхами, стопу від м’яча не відривати 

  Правою, лівою ногою трохи відривати ногу від м’яча

 1. Основна частина - 25-27 хв.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Перешикування в колону по два.

Вчити техніці ведення м’яча різними способами у русі:

 1. Ведення м’яча внутрішньою стороною стопи;

 1. Ведення м’яча підошвою

 2. Ведення м’яча наружною стороною стопи;

 3. Ведення м’яча підйомом

Вчити техніці прийому та передачі м’яча різними способами:

 1. прийом та передача м’яча в парах

 2. № 1 передача м’яча № 2, № 2 зустріч м’яча з зупинкою та подальшою передачею партнеру;

 3. Теж саме перші номери.

 4. Переда м’яча у русі різними способами.

Естафети з елементами футболу:

1. « Гонка м’яча»:

 • учасники діляться на дві команди та шикуються в колону по одному. Першим ігрокам роздаються м’ячі, по сигналу вчителя учасник веде м’яч, обводить фінку та повертається назад, і передає м’яч наступному учасники. І так поки вся команда не пройде естафету.

2. «Злови м’яч»:

 • навпроти кожної команди на відстані 2-3 м. стоїть капітан з м’ячем. За сигналом капітан виконує удар по нерухомому м’ячу з місця першому зі своєї команди, а той, зупиняючи м’яч підошвою. Відбиває його капітану і біжить у кінець колони.

3. Обведення фішок

4. Удари на точність:

 • перший тримає м’яч. За сигналом перший учасник ставить м’яч на визначену лінію і б’є по ньому у ворота. Біжить за м’ячем передає наступному, а сам стає останнім.

40 с.

6 - 8 хв.

2 - 3 р

2 - 3 р

2 - 3 р

2 - 3 р

8 - 9 хв.

2 * 8 р.

2 * 8 р.

2 * 8 р.

2 * 8 р.

8 - 9 хв.

2 хв.

2 хв.

2 – 3 хв.

2 хв.

Мяч не відпускати занадто далеко від себе. Мяч треба штовхати, а не завдавати по ньому удари, це сприяє втраті контролю над м'ячем. Зоровий контроль поля.

Зустріч м'яча ногою в далекій точці, зробити невелике уступає (пригальмовувати) рух, і, «придавити м'яч». Удар виконується не в повну силу, основний упор - на правильне виконання техніки.

Правила: стартувати по сигналу вчителя; при обведені фішки не торкатися. Виграє та команда, яка пройде дистанцію першою.

Правила: стартувати по сигналу вчителя. Виграє та команда, яка закінчить естафету першою.

Правила: стартувати по сигналу вчителя; не торкатися м’яч фішок.

Правила: стартувати по сигналу вчителя. Виграє та команда, яка більше попаде разів у ворота.

3. Заключна частина - 3 хв.

3.1.

Шикування. Ходьба. Дихальні вправи.

до 2 хв.

Контроль дихання, кольору шкіри, потовиділення.

3.2.

Теоретико – методичні знання:

2.1. «Збери малюнок та визнач вид спорту»

2.2. «Поділимося знаннями з друзями».

до 5 хв.

Індивідуально, ігровий метод,

по карткам, фронтально

метод «вільний мікрофон».

3.3.

Замірювання ЧСС 5 .

10с

до 100 уд/хв.

3.4.

3.5.

Підведення підсумків уроку.

Домашнє завдання.

10 с

20 с

Звіт учнів про роботу.

Оцінювання: за індивідуальну роботу з «картками з видів спорту»,

учнів спец. групи – за роботу з презентацією,

«лідера» – за проведені вправи ЗФП, СФП.

Дати характеристику особливостям фізичної підготовки футболіста на підставі вивчених вправ ЗФП, СФП.

vseosvita.ua

Веселі старти з елементами футболу Мета

Веселі старти

з елементами футболу

Мета:

Вдосконалювати фізичні вміння й навички дітей,

Забезпечити їх рухову активність;

Дати елементарні  знання дітям про історію розвитку футболу;

пропагувати здоровий спосіб життя, виховувати любов до фізкультури та спорту;

формувати гуманні взаємини з однолітками, уміння співчувати, радіти спільним результатам;

виховувати любов до спорту.

Обладнання:

Футбольні м’ячі, м’ячі для комплексу вправ, футбольні ворота.

Присутні:

інструктор з фізичного виховання, батьки, вихователі, медична сестра,діти.

Хід змагання

Інструктор з фізкультури

Вступне слово:

Нам відомо - це чудово,

Коли ти і ми здорові.

Тільки треба знати,

Як здоровим стати.

Є один рецепт у світі -

Він усім підходить дітям:

Якщо будеш спорт любити,

Зможеш років сто прожити!

Сьогодні в нашому дитячому садочку проходитимуть «Веселі старти». У змаганнях беруть участь 2 команди–«Сонечко» (капітан Саша ) і «Посмішка» (капітан Каріна).

Звучить марш, виходять дві команди дітей з м’ячем та шикуються одна напроти одної.

Інструктор з фізкультури:

Команди рівняйсь, струнко.

Капітан І команди:

« Команді противників :

Фізкульт – Ура! Ура! Ура!»

Капітан ІІ команди:

«Команді противників:

Фізкульт – Ура! Ура! Ура!»

Інструктор з фізкультури:

Наші «Веселі старти» буде оцінювати справедливе журі: завідуюча, вихователь-методист, медсестра, член батьківського комітету.

Дозвольте оголосити наші «Веселі старти» відкритими!

Щоб здоровими вам стати, здоров’я слід оберігати,

подружитись з фізкультурою, слідкувати за фігурою,

вправи кожен день робити, один за одного радіти,

знати більше про футбол, забивать найкращий гол.

А зараз хвилинка  -  спортивна розминка!

Комплекс загальнорозвивальних вправ із м’ячем під

музику

 1. М’яч у гору.
В.п.: ноги на ширині плечей, м’яч внизу.

1- м’яч у гору, руки прямі, ногу назад на носок.

2 – в.п.

3 – 4 – те ж саме іншою ногою. Повторити 12 разів.

 1. Нахили вперед.
В.п.: те ж саме.

1 – нахил до правої ноги.

2 –  в.п.

3 – нахил до лівої ноги.

4 – в.п.  Повторити 8-10 разів .

 1. Присідання.
В.п.: о.с., м’яч за спиною.

1 –  присісти, м’яч взяти в праву руку.

2 – встати, розвести руки в сторони, спина пряма.

3 – присісти, м’яч взяти в ліву руку.

4 – встати, розвести руки в сторони . Повторити -8 разів .

 1. Нахили в сторони.
В.п.: ноги на ширині плечей, руки з м’ячем в горі.

1 –нахил вправо, руки вгорі.

2 – в.п.

3 – нахил вліво. руки вгорі.

4 – в.п.Повторити -8 разів

 1. Прокачування м’яча.
В.п.: ноги на ширині плечей, м’яч на землі між ногами.

1 – 4 – поставити ступню на м’яч і катати його вперед-назад, не відпускаючи його.

5 – 8 – поміняти ногу. Повторити 3-4 рази кожною ногою.

 1. Стрибки з м’ячем.
В.п.: м’яч затиснутий між стопами.

Стрибати на місці, намагаючись утримати м’яч.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4235.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4239.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4242.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4244.jpg

Інструктор з фізкультури:

Закінчили тренування – починаємо змагання.

«Стрибуни»

За сигналом «Увага, руш!» капітани,тримаючи м’ячміж колінами, стрибають до стійки, оббігають її, повернувшись до своєї команди, передають м’яч гравцеві, який стоїть попереду. Перемагає команда, усі гравці якої ,раніше від інших, закінчили гру без помилок.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4284.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4280.jpg

«Звивистадоріжка»

За сигналом « Увага, руш!», капітани починають іти вперед з одночасним веденням м’яча ударами об землю (підлогу) між кеглями. Доходячи до стійки (кеглі) беруть м’яч в руки і повертаються до своєї команди, передаючи його наступному гравцеві. Гра продовжується доти, поки всі гравці не виконають ведення м’яча.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4277.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4272.jpg

«Передача м’яча над головою»

За сигналом «Увага, руш!», капітани передають м’яч над головою гравцям, які стоять позаду, ті передають далі. М’яч передається до кінця колони. Останні гравці, отримавши м’яч, тримають його вгорі над головою. Перемагає команда, яка швидше закінчить передачу м’яча.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4252.jpg

«Передача м’яча між ногами »

Ця гра проводиться так, як і попередня, тільки м’яч котять між широко розставленими ногами гравців. Відстань між гравцями 1,5-2 кроки. Якщо гравець загубив м’яч , він повинен сам його підібрати, повернутися на своє місце і продовжувати гру.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4253.jpg

«Передача м’яча в парах»

Команди стоять одна напроти одної. По сигналу починають передавати м’яч один одному в парах (3-4м) правою і лівою ногою, зупинити м’яч, який котиться по землі, треба внутрішньою стороною стопи.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4256.jpg

«Снайпери»

Діти по черзі забивають м’яч у ворота правою і лівою ногою, з відстані 4 метрів.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4260.jpgc:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4258.jpg

«Міні-гра у Футбол»

Спочатку дітей розподіляють на команди по п’ять – вісім гравців у кожній і обирають капітанів. Право початку гри визначають по жеребу, друга команда вибирає ворота. Гра починається із центра майданчика, усі гравці команд перебувають у цей момент на своїй половинні поля. За свистком судді капітан б’є по м’ячу у бік воріт супротивника.

Гравці кожної команди намагаються підвести м’яч до воріт суперників і забивати гол. Ворота захищає воротар, який має право ловити м’яч руками. Усі інші гравці можуть передавати, зупиняти й забивати м’яч лише ногами або головою. Якщо м’яч забивають у ворота, гру починає із центра майданчика капітан команди, який забив гол. М’яч, який вибито за межі майданчика, вкидає гравець іншої команди обома руками з-за голови, з місця, де він котився.

Гра складається з двох таймів по 10-15 хвилин кожний, з п’ятихвилинною перервою. Перед початком другого тайму команди змінюють ворота. Виграє команда, яка заб’є більше голів у ворота суперника.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4293.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4295.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4289.jpg

Інструктор з фізкультури:

Ой, як гарно всі змагались,  мабуть,  добре тренувались. Час підвести підсумок наших «Веселих стартів» і оголосити переможців.

Для оголошення результатів та нагородження переможців слово надається журі. (відбувається нагородження)

Звучить марш . Команди проходять по колу і виходять із зали (майданчика).

Футбольне поле

Майданчик розміром 8 х 10 м.

Поперек майданчика, через центр проведена середня лінія.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4286.jpg

Межі його позначені прапорцями: чотири ставлять по кутках, а два де середня лінія пересікає бокову.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4261.jpg

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4266.jpg

Центр майданчика позначений колом.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4263.jpg

На торцевих боках майданчика встановлені ворота, довжиною до 2 метрів.

c:\users\user\desktop\моя\фото 2\cimg4265.jpg

Програма змагань

«Веселі Старти»

 1. Вступне слово.
 2. Оголошення про відкриття змагань.
 3. Привітання команд.
 4. Комплекс загально розвиваючих вправ з м’ячем.
 5. Змагання у вигляді ігор спортивного характеру:
 • «Стрибуни»
 • «Звивиста доріжка»
 • «Передача м’яча над головою»
 • «Передача м’яча між ногами»
 • «Передача м’яча в парах»
 • «Снайпери»
 1. Міні-гра «Футбол»
 2. Підведення підсумків, нагородження, заключне слово.
Широківський дошкільний навчальний заклад №6 загального розвитку

«Журавлик»

c:\documents and settings\пользователь\мои документы\загрузки\14163014-n-n----n-nfn----n-------n-------n---n---n-n--n-----n-n------nf-noen-n---noe---n---n-n----n.jpg

2013 рік

shag.com.ua

Ігри з елементами футболу

Біцадзе Анна Михайлівнаучитель фізичної культуриМБОУ-ЗОШ № 23м Армавір Краснодарського краю

Рухливі ігри з елементами футболу

Гравці діляться на бве команди (по 5-6 чоловік), кожна вибудовується по колу на відстані витягнутих рук або ширше. Виходить 2 кола. Гравці в колах розраховуються по порядку номерів. Перші номери стають в середину своїх кіл і кладуть перед собою м'яч. Ті, хто стоїть по колу можуть відзначити свої місця рисками або кружечками. За загальним сигналом стоять в центрі гравці передають ногою м'яч другим номерам, отримують його назад і передають третім. Отримавши від них пас, передають м'яч четвертим номерами і т.д. Правила забороняють пропускати кого-небудь з гравців, що стоять в колі. М'яч можна передавати з обов'язковою зупинкою його стопою або ж з ходу без зупинки, що швидше, хоча і складніше. Це обумовлюється заздалегідь.

Побудова як і в першій грі, але перед початком м'яч знаходиться не у центрального, а у другого номера, який стояв у колі. За сигналом він викидає м'яч руками центральному гравцеві (першого номера), а той відбиває м'яч головою в руки третьому номеру, який знову викидає його центральному. Потім м'яч відбивається головою четвертому, п'ятому і т.д. Кожен гравець повинен побувати в середині кола і потренуватися в точних (нехай і близьких) предачі м'яча.Важливо, щоб величина кіл була однаковою, а м'яч, що впав на землю, був підібраний гравцем і з місця падіння посланий за призначенням.

Гравці стають у коло на відстані витягнутих рук. Ведучий виходить з м'ячем в середину кола, кладе м'яч на землю і за сигналом намагається вибити його ногою з кола, але так, щоб він не пролетів вище колін гравців. Ті, хто стоїть по колу затримують м'яч ногами і не дають йому вилетіти з кола. Затриманий м'яч гравці можуть зраджувати ногами між собою, не даючи його водить.Якщо знаходиться в середині не вдається вибити м'яч з кола, то на його місце йде гравець, який пропустив м'яч з правого боку від себе. Кожен гравець намагається захистити проміжок між собою і сусідом праворуч.Гравцям не дозволяється затримувати м'яч руками. М'яч, що пролетів високо над колом, повертається водить. Переможцем вважається той, хто жодного разу не був ведучим або водив менше всіх.

Розташування гравців таке ж, як і в попередніх іграх. В середині кола знаходиться баскетбольний м'яч. Вибирається ведучий, завдання якого, перебуваючи в колі, не дати іншим гравцям збити футбольним м'ячем баскетбольний. Всі передають м'яч один одному і б'ють по цілі тільки ногою, а ведучий виконує роль воротаря. Йому дозволяється відбивати м'яч ногами, головою, тулубом і руками. Він залишає середину кола тоді, коли баскетбольний м'яч буде збитий. Новим воротарем стає той, хто влучним ударом ноги вразив ціль.

Гравці обох команд розташовуються в потилицю один одному в 8-10м від стіни, де накреслені два кола радіусом 70см. Кола розташовані на відстані 1 м від підлоги. За сигналом перші номери в командах роблять удар по м'ячу спочатку правою, а потім лівою ногою, намагаючись потрапити в коло. У разі невдачі удари повторюються, поки мета не буде вражена (попадання в лінію кола не зараховується). Лише після цього м'яч переходить до другого гравцеві і т.д. Виграє команда, гравці якої швидше вразять мета обома ногами. Можна збільшити розміри мішені і розмітити її концентричними колами (120см, 80см, 40см). Тоді команди набирають очки в залежності від точності попадання в ціль.

У центрі майданчика окреслюють коло діаметром 12-16м. Гравці стають по колу і розраховуються на перший-другий. Кожна команда отримує по м'ячу, які знаходяться у гравців, що стоять поруч один з одним. За звуковим сигналом кожна команда починає якомога швидше передавати м'яч по колу: перші номери - за годинниковою стрілкою, другі - проти, намагаючись обігнати іншу команду. Переможцем стає команда, якій вдається першої закінчити передачу м'ячів.М'яч повинен передаватися в суворій послідовності, гравцям не дозволяється ловити м'яч іншої команди або ускладнювати передачу м'яча.

Гравці ведуть м'яч по залу, як і куди вони хочуть; по команді викладача «зелене світло» - тільки в зазначеному напрямку, по команді «червоне світло» гравці зупиняють м'яч. Можна застосовувати зорові сигнали у вигляді червоних і зелених кружечків.

За командою гравці чергують торкання м'яча підошвою обох ніг поперемінно. Коли вони уловлять ритм рухів, слід команда «поворот», гравці повертаються кругом, утримуючи ногу на м'ячі.

Між двома гравцями ставиться м'яч. Завдання гравців пробити по іншому м'ячу так, щоб збити м'яч в центрі. Оцінюється кількість влучень.

По периметру майданчика ставиться, як можна більше кегель - «індиків». Завдання учнів - відправитися на полювання за індиками. Збиті кеглі - «індики» ставляться назад. Враховується кількість здобутих «птахів» кожним «мисливцем».

Гравці, які стоять по колу передають один одному м'яч. 2-3 провідних в середині кола намагаються зловити або торкнутися м'яча. Той. Хто зловить м'яч або коснётся.ю виходить з кола. Той, від кого м'яч спійманий, стає ведучим.

футбольні естафети

 • Гравці стоять в колонах. Перед першими номерами м'яч. За сигналом гравець веде м'яч ногами до стійки, обводить її і робить довгу передачу в свою колону. Другий номер, прийнявши м'яч за стартовою лінією, повторює вправу. Виграє команда, гравці якої швидше і з меншою кількістю помилок закінчать естафету.
 • На шляху кожної команди стоять 5-6 стійок, які гравець з м'ячем по черзі (одну праворуч, іншу ліворуч) обводить і повертається з м'ячем назад. Потім виконує наступний гравець. Чи не дозволяється вибігати назустріч м'ячу. Кожен гравець бере м'яч за стартовою лінією і виконує завдання.
 • В 10м перед колонами двоє гравців обертають довгі скакалки. Гравець з м'ячем пробігає під скакалкою, обводить стійку і повертається назад до своєї команди, знову пробігаючи під скакалкою. Кожен, хто зачепив скакалку, штрафується очком.
 • Гравці в командах розподіляються по парам. Гравці кожної пари біжать вперед, роблячи один одному передачі між стоять на шляху стійками, а потім таким же чином повертаються назад.
 • Естафета проводиться на одній стороні футбольного поля. М'ячі кладуться на лінію штрафного майданчика перед воротами. Гравці стають колонами за штрафним майданчиком. За сигналом гравці завдають ударів по воротах: Сача перші номери, потім другі і т.д. Перемагає команда, гравці якої за однакову кількість ударів більше разів вразили ворота.
 • Гравець з м'ячем рухається вперед, підбиваючи м'яч правою і лівою ногою, не даючи йому впасти на землю. Потім передає м'яч черговому гравцю, який підкидає м'яч вгору і просувається вперед, підбиваючи його головою.
 • Гравці, просуваючись уперед парами, перекидають м'яч один одному ногою або головою.
Схожі статті

jak.bono.odessa.ua

Естафети з елементами спортивних ігор

М'яч у кільце

Команди вишикувані в колону по одному перед баскетбольними щитами на відстані 2-3м. За сигналом перший номер кидае м'яч в кільце, а другий гравець підхоплює його і теж кидає в кільце і т.д. Виграє команда, яка набрала більше число злучень. Гравець, який не попав у корзину, повинен, спіймавши м'яч, оббігти з ним стойку, що знаходиться в 5-6м від колони, і лише тоді передати м'яч наступному гравцю.

Баскетбольний слалом

Склад команди до 8-10 чоловік. Команди виши­кувати за лінінєю старту, в руках у перших номерів по баскетбольному м'ячу. За сигналом учасники з веденням м'яча (удари об підлогу) оббігають «вісімкою» вертикальні стояки, що стоять на 1-2м один від одного, потім, рухаючись вперед, перекидають м'яча через горизонтальну планку (натягнутий шнур), ловлять його, кидають у стінку, знову ловлять і кидають у кільце. Після попадання (чис­ло спроб не обмежене) учасник перекидав м'яч на­зад іншому номеру, а сам повертається до команди.

Естафети з колективними діями

Парні гонки

Команди вишикувані в колону по одному. Направляючі - перший і другий номери - стоять попарно. За сигналом перша пара рухається умовленим способом до протилежної лінії. Перший залишається за лінією, другий повертається назад і виконує завдання з третім номером, потім сам залишається на місці, а третій номер повертається за партнером і т.д. Способи переміщення: бігом, тримаючись за руки; боком, приставними кроками, обличчям один до одного, тримаючись за руки; те саме, стоячи за одним, тримаючи партнера за пояс; стрибками на двох ногах, обхопивши один одного.

 

Сороконіжки

Команди шикуються в колону по одному перед стартовою лінією і розраховуються по 3-5 чоловік. За командою: «Приготуватися!» - всі учасники першої групи присідають і кладуть руки на пояс поперек себе. За командою: «Марш» - групи умовним кроком чи стрибками проходять навприсядки установлену дистанцію, зберігаючи з'єднання і не встаючи. Те саме повторюють другі і т.д. Виграє команда, учасники якої першими перейдуть фінішну лінію і не порушать установлених правил.

Рухливі ігри на уроках в 10-11 класах

Боротьба за м’яч

Підготовка. У грі беруть участь дві команди. Гравці однієї з командодягають кольорові жилети. Майданчик для гри повинен бути окресленим. Капітани команд ідуть у центр майданчика. Решта гравців розташовується на майданчику довільно, стаючи парами: один гравець з однієї команди, другий – з іншої.

Зміст гри. Керівник підкидає м’яч між капітанами, які намагаються спіймати його, або відбити будь-якому гравцю своєї команди. Гравець, заволодівши м’ячем, продовжує передавати його будь-якому з гравців своєї команди. Завдання гравців – зробити 10 передач поспіль між гравцями своєї команди. Команда, яка спромоглася зробити це, виграє очко, і гра продовжується з центра майданчика. Якщо м’яч перехопили гравці протилежної команди, то рахунок передач починається спочатку.

Правила гри: 1) Виривати м’яч із рук суперника забороняється, можна тільки вибивати його і перехоплювати. 2) Якщо м’яч опинився поза межами майданчика з вини однієї команди, то інша вводить його в гру з того місця, де це сталось. 3) Якщо схопляться за м'яч одночасно два гравці, то суддя зупиняє гру свистком і кидає між ними спірний м'яч. 4) М'яч можна вести тільки ударами об землю. Якщо гравець пробіг із м'ячем більш двох кроків, суддя зупиняє гру й м'яч вкидає гравець іншої команди із границі майданчика напроти того місця, де допущена помилка.

Старт за м’ячем

Підготовка. Гравці шикуються в шеренги біля бічних границь майданчика обличчям до середини. Відстань між гравцями 2 кроки. Гравці розраховуються за порядком номерів і кожен запам’ятовує свій номер.

Зміст гри. Керівник кидає м'яч і називає будь-який номер. Обидва гравці під цим номером вибігають уперед і намагаються заволодіти м'ячем. Той, кому це вдалося, біжить до кошика з веденням м’яча, намагаючись його закинути в кільце, гравець протилежної команди намагається заволодіти м’ячем. У разі вдачі команді зараховується очко. Якщо гравець опанував м'ячем, але не потрапив у кошик, триває боротьба між двома гравцями до влучення в кошик.

Можна назвати дві цифри (якщо багато гравців). Тоді в боротьбу за м'яч вступають чотири гравці.

Квачі з м’ячем

Підготовка. Гравці вільно розташовуються на майданчику. Вибирається один ведучий – «квач», а інші учасники – гравці поля, у них один баскетбольний м’яч.

Зміст гри. Гравці бігають по майданчикові й рятуючись від переслідування ведучого, передають один одному баскетбольний м'яч. Завдання полягає в тому, щоб послати м'яч гравцеві, якого наздоганяє ведучий, тому що гравця з м'ячем квачити не можна. Однак ведучий може заквачити м'яч у руках гравця. Останній у цьому випадку стає ведучим.

Правила гри: Ведучому дозволяється в ході гри квачити м'яча з льоту, перехоплюючи його.

 

Кенгуру

Підготовка. У грі беруть участь дві команди на волейбольному майданчику. Гравці однієї з команд одягають кольорові жилети. Капітани команд йдуть у центр майданчика. Решта гравців розташовується на майданчику довільно, стаючи парами: один гравець з однієї команди, другий – з іншої. Лицьові лінії волейбольного майданчика – це лінії «воріт» для двох команд.

Зміст гри. Керівник підкидає м’яч між капітанами, які намагаються спіймати його, або відбити будь-якому гравцю своєї команди. Гравець, заволодівши м’ячем, продовжує передавати його, стрибаючи на двох ногах, будь-якому з гравців своєї команди. Завдання гравців – у стрибках на двох ногах зробити передачі поспіль між гравцями своєї команди й застрибнути за лицьову лінію протилежної команди. Команда, яка спромоглася зробити це, виграє очко, і гра продовжується з центра майданчика.

Правила гри: 1) Вибивати м’яч із рук суперника забороняється, можна тільки виривати його і перехоплювати. 2) Якщо м’яч опинився поза межами майданчика з вини однієї команди, то інша вводить його у гру з того місця, де це сталось. 3) Якщо схопляться за м'яч одночасно два гравці, то суддя зупиняє гру свистком і кидає між ними спірний м'яч. 4) Усі гравці повині стрибати на двох ногах, за порушення цього правила гра зупиняється і м'яч вкидає гравець іншої команди.

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Былеева Л.В. Подвижные игры: учеб. пособие для ин-тов физ.кул. / Л.В.Былеева, И.М.Коротков, В.Г.Яковлев. – М.: ФиС, 1974. – 208 с.

2. Геллер Е.М. Игровая направленность как фактор гуманизации детско-юношеского спорта / Геллер Е.М. // Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. – Вып. 7. – С. 174-175.

3. Демчишин А.А. Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании детей и подростков / А.А. Демчишин, В.Н. Мухин, Р.С. Мозола. – К.: Здоровья, 1989. – 168 с.

4. Жуков М.Н. Подвижные игры: учебник для студентов пед. вузов / М.Н.Жуков. – М.: Академия, 2002. – 160 с.

5. Коротков И.М. Подвижные игры в школе: в помощь учителям физ. культуры / И.М. Коротков. – М.: Просвещение, 1979. – 190 с.

6. Накутний І.Д. Ігри в легкій атлетиці / І.Д. Накутний. – К.: Здоровя, 1974. – 144 с.

7. Питомець О.П. Рухливі ігри: навч.-метод.посібник / О.П.Питомець. – К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 110 с.

8. Подвижные игры: учеб. пособие для студентов вузов и ссуд физической культуры / И.М.Коротков, Л.В. Былеева, Р.В. Климкова и др. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 229 с.

9. Портных Ю.И. Спортивные и подвижные игры: учебник для средних спец. учебных заведений физ. культури / Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 344 с., ил.

10. Сокирко О.С. Методика проведення рухливих ігор: навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання та інститутів фізичної культури / О.С. Сокирко, М.М, Чечель., І.Є. Дядечко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 36 с.

11. «Рухливі і національні ігри з методикою викладання» Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини», «Спорт» / Уклад.: Гальченко Л.В. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 121 с.

 

12. Яковлев В.Г. Подвижные игры: учеб.пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов / В.Г.Яковлев, В.П.Ратников. – М.: Просвящение, 1977. – 143 с.

 

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

 

……………..

 

 

РУХЛИВІ ІГРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

 

Навчально-методичний посібник

 infopedia.su


Смотрите также